Giám đốc và nhà sáng lập Phùng Hữu Thanh – TMT Land Real Estate

Tác giả Phùng Thanh Pthanh Vinhomes

Ông Phùng Hữu Thanh – giám đốc điều hành và cũng là người lập nên Công ty TNHH Bất động sản TMT (TMT Land Real Estate). Đặt nền móng và mở công ty từ khi còn rất trẻ, trải qua nhiều khó khăn nhưng ông Phùng Hữu Thanh vẫn giúp công ty phát triển và […]